Библиотека Прве приватне угоститељско-туристичке школе

Библиотечки фонд се континуирано увећава и тренутно обухвата више од 2000 монографских наслова, као и велики број уџбеника, часописа и друге стручне литературе. У току је акција прикупљања књига у којој су укључени ученици, професори као и пријатељи школе.

У сарадњи са Народном библиотеком Србије, Школа тренутно ради на изради електронског каталога како би била укључена у велику породицу библиотека које раде у програмском пакету COBISS по свим међународним стандардима.

Радно време библиотеке

понедељак – петак         13:00 – 15:00

Контакт

телефон 4063-412

e-mail      biblioteka@pput-skola.edu.rs