НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

Српски језик и књижевност Читанка са књижевнотеоријским појмовима
за гимназије и стручне школе
Љиљана Николић
Босиљка Милић
Српски језик и књижевност Граматика српскога језика
за гимназије и стручне школе
I – IV разред
Живојин Станојчић
Љубомир Поповић
Историја Историја
за трогодишње стручне школе
др Милутин Перовић
мр Новица Бојовић
Историја Историја
за четворогодишње стручне и уметничке школе
Драгољуб Кочић
Географија Географија
за I или II разред, за стручне школе
Др Мирко Гргић
Биологија Биологија
за четворогодишње стручне школе осим медицинске, пољопривредне и економске
др Драгослав Маринковић
мр Вељко Терзија
мр Катица Пауновић
Грађанско васпитање Приручник за наставнике грађанског васпитања за I годину средње школе Дејановић Весна
проф.др Пешић Мирјана
Попадић Драган и др.
Математика Математика
за стручне школе са три часа наставе недељно
др Радивоје Деспотовић
др Ратко Тошић
др БранимирШешеља
Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика
за гимназије и стручне школе
прерађено
др Никола Клем
Физика Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе
за трогодишње стручне школе
др Јеврем Јањић
др Мирослав Павлов
др Станој Стојановић
Физика Физика 1
за први разред четворогодишњих средњих стручних школа
Татјана М. Бобић
Милан О. Распоповић
Хемија Општа хемија
за гимназију друштвено – језичког смера и четворогодишње стручне школе
Славољуб Ђукић
Радивој Николајевић
Милена Шурјановић
Хемија Хемија
за трогодишње стручне школе осим хемијске и фризерске
др Розалија Хорват
Милоје Ракочевић
Енглески језик Енглески језик
за гимназије и стручне школе
мр Љиљана Матић
Катарина Ковачевић
Стојанка Милосављевић
Руски језик Руски језик
други страни језик (прва година учења) за гимназије и угоститељско – туристичку школу
др Предраг Пипер
Марина Петковић
др Вучина Раичевић
Немачки језик Немачки језик
други страни језик (прва година учења) за гимназије и угоститељско – туристичку школу
Живота Филиповић
Немачки језик Немачки језик
за I, II, III и IV разред угоститељско – туристичке школе
Иванка Максимовић
Мирјана Остојић Хрипач
Француски језик Француски језик
за гимназије и стручне школе
мр Биљана Аксентијевић
Даница Павловић
Француски језик Француски језик
– други страни језик (прва година учења) за гимназије и угоститељско – туристичку школу
Миланка Пере
Вера Костић
Музичка уметност Музичка уметност
за гимназије
др Соња Маринковић
Услуживање са практичном наставом Услуживање са практичном наставом
за I и II разред
Светозар Никетин
Саид Дивановић
Куварство са практичном наставом Куварство са практичном наставом др Милорад Вукић
др Милијанко Портић
Хигијена Хигијена са здравственим васпитањем
за кувара, конобара и посластичара
др Михаило Николић
Основи туризма и угоститељства Основи туризма и угоститељства др Огњен Бакић
др Миодраг Николић
Агенцијско и хотелијерско пословање Агенцијско и хотелијерско пословање др Огњен Бакић
др Миодраг Николић
др Бојан Зечевић
Агенцијско и хотелијерско пословање Практикум за агенцијско и хотелијерско пословање
за I и II разред
др Миодраг Николић
Енглески језик Енглески језик
стручни текстови за I и II разред (I страни језик) за угоститељско – туристичку школу
Ружица Кнежевић
Даница Касумовић
Енглески језик Енглески језик
(стручни део, други страни језик) за I – IV разред за угоститељско – туристичку школу
Даница Касумовић
Вишња Цага
Ружица Кнежевић
Руски језик Руски језик
стручни текстови за I разред угоститељско – туристичке школе
Гордана Наумовић
Немачки језик Немачки језик
(стручни део, други страни језик) за I – IV разред за угоститељско – туристичку школу
прерађено
Иванка Максимовић
Мирјана Остојић – Хрипач
Немачки језик Немачки језик
текстови за I и II разред (I страни језик) за угоститељско – туристичку школу
Милица Вучковић – Стојановић
Француски језик Француски језик
(стручни део, други страни језик) за I – IV разред за угостит.- тур. школу
Томислав Топличић
Француски језик Француски језик
стручни текстови за I – II разред угоститељско – туристичке школе
Томислав Топличић