редни број

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић

Босиљка Милић

Историја

Историја

за четворогодишње стручне и уметничке школе

Иван Бецић

Математика

Математика

за четворогодишње стручне школе са три часа наставе недељно и трогодишње школе: прехрамбену, економску, саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску, хемијску и дрвопрерађивачку

др Бранимир Шешеља и др.

Математика

Математика

за трогодишње школе: пољопривредну, шумарску, трговинску, угоститељску и текстилну

Јован Кечкић

Оливера Стојковић

Слободанка Кечкић

Математика

Збирка задатака из математике

за стручне школе са три часа наставе недељно

др Радивоје Деспотовић и др.

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика

др Никола Клем

Физика

Физика

за други разред четворогодишњих средњих стручних школа

Милан Распоповић

Татјана Бобић

Хемија

Неорганска хемија

за четворогодишње школе: геолошку, графичку, текстилну, кожарску, шумарску, за продавца и туристичког техничара

Момчило Јоветић

Хемија

Органска хемија

за гимназију друштвено – језичког смера и четворогодишње школе:

рударско – геолошку, шумарску, графичку, трговинску и угоститељску

др Владимир Павловић

др Раде Марковић

Енглески језик

Енглески језик

за гимназије и стручне школе

Катарина Ковачевић

мр Љиљана Матић

Руски језик

Руски језик

за гимназије и стручне школе

др Александар Терзић

Марија Межински

Руски језик

Руски језик

друга година учења (други страни језик) за гимназије и угоститељско – туристичку школу

др Предраг Пипер

др Вучина Раичевић

Немачки језик

Немачки језик

други страни језик (друга година учења) за гимназије и угоститељско – туристичку школу

Живота Филиповић

Француски језик

Француски језик

за гимназије и стручне школе

мр Биљана Аксентијевић

Даница Павловић

Француски језик

Француски језик

други страни језик (друга година учења) за гимназије и угоститељско – туристичку школу

Вера Костић

мр Миланка Пере

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом

3. модул: Чкољке, ракови, мекучци и рибе

др Милорад Вукић

др Милијанко Портић

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом

1. модул: Супе и чорбе

др Милорад Вукић

др Милијанко Портић

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом

2. модул: Јела од поврћа, јела од јаја, јела од теста

др Милорад Вукић

др Милијанко Портић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско пословање

др Огњен Бакић

др Миодраг Николић

др Бојан Зечевић

Биологија

Биологија

за угоститељско – туристичку школу

мр Катица Пауновић

Екологија

Екологија и заштита животне средине

за стручне школе са једним часом недељно

др Иво Савић

мр Вељко Терзија

Руски језик

Руски језик

Стручни текстови за II разред угоститељско – туристичке школе

Гордана Наумовић

Географија

Географија

Природни ресурси

Љешевић Милутин

Економика и организација предузећа

Економика и организација предузећа

за II разред угоститељско – туристичке школе

Љиљана Косар

Ликовна култура

Ликовна култура за гимназије и стручне школе

Видосава Галовић

Бранка Гостовић

Познавање робе

Познавање робе

за II разред кувари посластичар и III разред кулинарски техничар

прерађено

Стојанка Калинић

Милорад Јовановић

Познавање робе

Познавање робе

за конобара и угоститељског техничара

мр Бранка Трбовић

др Јосип Барас

Услуживање са практичном наставом

Услуживање са практичном наставом

за I и II разред

Светозар Никетин

Саид Дивановић