Редни број

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић

Босиљка Милић

Социологија

Социологија

за III разред стручних школа и IV разред гимназије

др Милован Митровић

др Сретен Петровић

Устав и права грађана

Устав и права грађана

за III разред стручних школа и IV разред гимназије

Радошин Рајовић

Математика

Математика

за гимназију друштвено – језичког смера и стручне школе: медицинску, шумарску, дизајнерску, трговинску и угоститељску и правну

др Градимир Војводић

др Ђура Пауновић

др Ратко Тошић

Математика

Математика

за трогодишње стручне школе

др Градимир Војводић и др.

Математика

Збирка решених задатака из математике III

Вене Богославов

Енглески језик

Енглески језик

други страни језик (трећа година учења) за гимназије и угоститељско–туристичку школу

мр Јелена Ковачевић

Руски језик

Руски језик

други страни језик (трећа година учења) за гимназије и угоститељско–туристичку школу

др Предраг Пипер

Андреј Тарасјев

др Вучина Раичевић

Немачки језик

Немачки језик

други страни језик (трећа година учења) за гимназије и угоститељско–туристичку школу

Живота Филиповић

Француски језик

Француски језик

други страни језик (трећа година учења) за гимназије и угоститељско–туристичку школу

мр Миланка Пере

Вера Костић

Финансијско пословање

Трговинско пословање

за туристичког техничара

прерађено

Милан Милановић

Бранко Милановић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско пословање

др Јован Попеску

мр Милорад Нешић

др Миодраг Николић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Практикум за агенцијско и хотелијерско пословање

за III и IV разред

др Миодраг Николић

мр Маја Бакић

Биљана Стефановић

Статистика

Статистика

за III и IV разред за економску и угоститељско–туристичку школу

др Милева Жижић

Марија Видић

Туристичка географија

Туристичка географија

мр Божидар Станишић

мр Момчило Бујошевић

Основе куварства

Основе куварства

др Милорад Вукић

др Милијанко Портић

Услуживање са практичном наставом

Услуживање са практичном наставом

за III и IV разред за конобара и кулинарског техничара

Миленко Красавчић

Светозар Нићетин

Познавање робе

Познавање робе

за II разред кувари посластичар и III разред кулинарски техничар

прерађено

Стојанка Калинић

Милорад Јовановић

Психологија

Психологија

за III и IV разред трговинских, угоститељско – туристичких и школа за личне услуге

др Бора Кузмановић

др Иван Штајнбергер

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом

1. модул: Хладна предјела

др Милорад Вукић

др Милијанко Портић

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом

2. модул: Готова јела

др Милорад Вукић

др Милијанко Портић

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом

3. модул: Јела по поруџбини

др Милорад Вукић

др Милијанко Портић

Историја уметности

Историја уметности

за III и IV разред за туристичког техничара

Видосава Галовић

Познавање робе

Познавање робе

за конобара и угоститељског техничара

мр Бранка Трбовић

др Јосип Барас

Енглески језик

Енглески језик

I страни језик за економску и угоститељско – туристичку школу

Вишња Цага

Даница Касумовић

Ружица Кнежевић

мр Светлана Тодоровић

Руски језик

Руски језик

I страни језик за економску и угоститељско – туристичку школу

др Богданка Алексић

др Милан Богдановић

др Богољуб Станковић

Немачки језик

Немачки језик

за I, II, III и IV разред угоститељско–туристичке школе

Иванка Максимовић

Мирјана Остојић Хрипач

Француски језик

Француски језик

I страни језик за економску и угоститељско – туристичку школу

др Љиљана Ђурић

Добрила Петровић

Даница Павловић

Савремена пословна кореспонденција

Савремена пословна кореспонденцијаза I разред економске школе и III разред туристичко угоститељске школе

Мирослав Грујић

Милена Стегеншек

Елизабета Шарковић