Редни број

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић

Босиљка Милић

Филозофија

Филозофија

за гимназије и стручне школе

др Миле Савић

др Владимир Н. Цветковић

др Ненад Цекић

Математика

Математика са збирком задатака

за гимназију друштвено – језичког смера и стручне школе са 2 часа недељно

др Ендре Пап

др Загорка Лозанов – Црвенковић

Енглески језик

Енглески језик

други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељско–туристичку школу

мр Јелена Ковачевић

Руски језик

Руски језик

други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељско–туристичку школу

др Предраг Пипер

Андреј Тарасјев

др Вучина Раичевић

Немачки језик

Немачки језик

други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељско–туристичку школу

Живота Филиповић

Зоран Кукић

Француски језик

Француски језик

други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељско–туристичку школу

Вера Костић

мр Миланка Пере

Економика туризма

Економика туризма

за IV разред угоститељско–туристичке школе

Крунослав Чавић

Спољнотрговинско и девизно пословање

Спољнотрговинско и девизно пословање

за IV разред угоститељско–туристичке школе

Милорад Унковић

Право

Право

ново

др Миодраг Станковић

Маркетинг у туризму

Маркетинг у туризму

др Огњен Бакић

Куварство са практичном наставом

Куварство са практичном наставом

Родољуб Стојановић

Јован Јокић

Туристичка географија Србије и Црне Горе

Туристичка географија Србије и Црне Горе

др Стеван Станковић

Хотелијерство

Хотелијерство

др Крунослав Чачић

др Миодраг Николић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско пословање

др Крунослав Чачић

мр Јован Попеску

др Миодраг Николић

Познавање робе

Познавање робе

за III разред куварa и посластичара и IV разред за кулинарског техничара

прерађено

Милорад Јовановић

Стојанка Калинић

Познавање робе

Познавање робе

за угоститељско–туристичку школу

др Јосип Барас

мр Бранка Трбовић

Наука о исхрани

Наука о исхрани

угоститељски и кулинарски техничар за угоститељско – туристичку школу

ново

Мира Николић

Слободанка Банковић – Пауновић

Историја уметности

Историја уметности

за III и IV разред за туристичког техничара

Видосава Галовић

Услуживање са практичном наставом

Услуживање са практичном наставом

за III и IV разред за конобара и кулинарског техничара

Миленко Красавчић

Светозар Нићетин