Назив школе и адреса

Прва приватна угоститељско-туристичка школа

Кнез Михаилова 33, 11000 Стари Град, Београд, Србија

Основна делатност школе је да обезбеди стицање општег и стручног знања и способности за непосредан рад и даље школовање, за образовање и васпитање редовних и ванредних ученика.Школа реализује наставне планове и програме за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању.Реализација наставних планова и програма остварује се кроз теоријску и практичну наставу, блок наставу и феријалну праксу.

Прва приватна угоститељско-туристичка школа је основана 3. октобра. 2002. године, на основу Решења о верификацији бр. 022-05-59/2002 Министарства просвете и спорта Републике Србије за подручје рада угоститељство и туризам.

Школа је почела са радом 23. октобра. 2002. године и образује ученике за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем образовању

четворогодишње образовање

туристички техничар

угоститељски техничар

кулинарски техничар

економски техничар

трговински техничар

техничар обезбеђења

трогодишње образовање

конобар

кувар

посластичар

Решењем Министарства просвете и спорта бр. 022-05-59/2002-03 од 03.10.2002. године, школа је верификована за остваривање наставних планова и програма у првом разреду, за образовне профиле кувар и конобар у трогодишњем трајању и угоститељски техничар и кулинарски техничар у четворогодишњем трајању.

Решењем Министарства просвете и спорта бр. 022-05-59/2002-03 од 20.11.2003. године, школа је верификована за остваривање наставних планова и програма у другом и трећем разреду за образовне профиле кувар и конобар у трогодишњем трајању и угоститељски техничар и кулинарски техничар у четворогодишњем трајању.

Решењем Министарства просвете и спорта бр. 022-05-59/2002-03 од 23.07.2004. године, школа је верификована за остваривање наставних планова и програма у четвртом разреду за образовне профиле угоститељски и кулинарски техничар у четворогодишњем образовању и школа је верификована за остваривање наставних планова и програма у првом разреду за образовни профил туристички техничар у четворогодишњем образовању .

Решењем Министарства просвете и спорта бр. 022-05-59/2002-03 од 19.12.2005. године, школа је верификована за остваривање наставних планова и програма у другом, трећем и четвртом разреду за образовни профил туристички техничар у четворогодишњем трајању.

Решењем Министарства просвете и спорта бр. 022-05-59/2002-03 од 15.12.2006. године, школа је верификована за остваривање наставних планова и програма специјалистичког образовања за образовне профиле:

специјалистичко образовање

кувар специјалиста

конобар специјалиста

туристички организатор