одељење

име и презиме наставника, време отворених врата

I-1, I-2

Јована Стевановић,  среда 14:25

II-1, II-2

Верица Јанићијевић,  понедељак 14:25

III-1, III-2, III-3

Гордана Стојчевић,  уторак 16:00

IV-1, IV-2, IV-3

Вера Рашајски Гаврилов