Распоред часова је урађен по дидактичко-методичким принципима и у складу са условима рада школе. Евентуалне корекције распореда часова у току школске године биће благовремено разматране на седницама Наставничког већа.

Распоред звоњења

1. час

9:00 – 9:45

2. час

9:50 – 10:35

3. час

10:55 – 11:40

4. час

11:45 – 12:30

5. час

12:45 – 13:30

6. час

13:35 – 14:20

7. час

14:25 – 15:10

У току школске 2016/2017. године настава се организује у једној смени, у оквиру петодневне радне недеље с утврђеним распоредом часова, као и делом наставних субота предвиђених календаром Школе.