Календаром образовно-васпитног рада средњих школа донетим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја предвиђено је да се наставни план и програм реализује:

у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

РАСПОРЕД КЛАСИФИКАЦИОНИХ ПЕРИОДА

 I         03.09.2018.   –    09.11.2018.

II         10.11.2018.   –    31.01.2019.

III        18.02.2019.   –    01.04.2019.

IV        02.04.2019.   –    21.06.2019.

РАСПОРЕД ШКОЛСКИХ РАСПУСТА

 I   полугодиште  

(зимски распуст – први део)      31.12.2018. – 08.01.2019.

(зимски распуст – други део)     01.02.2019. – 14.02.2019.

 II  полугодиште  

(пролећни распуст)                       26.04.2019. – 03.05.2019.

(летњи распуст)                              21.06.2019. – 31.08.2019.