document-page-001

Календаром образовно-васпитног рада средњих школа донетим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Просветни гласник бр.8 од 23. јуна 2016.) предвиђено је да се наставни план и програм реализује:

 у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

 у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

РАСПОРЕД КЛАСИФИКАЦИОНИХ ПЕРИОДА

 I         01.09.2017.   –    08.11.2017.

II         13.11.2017.   –    31.01.2018.

III        12.02.2018.   –    30.03.2018.

IV        10.04.2018.   –    21.06.2018.

РАСПОРЕД ШКОЛСКИХ РАСПУСТА

 I   полугодиште   (јесењи распуст)                           09.11.2017. – 10.11.2017.

                               (зимски распуст – први део)        03.01.2018. – 08.01.2018.

                               (зимски распуст – други део)       01.02.2018. – 09.02.2018.

 II  полугодиште   (пролећни распуст)                       02.04.2018. – 09.04.2018.

                               (летњи распуст)                             22.06.2018. – 31.08.2018.