ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ I разред

КОНОБАР – 10 ученика

КУВАР – 20 ученика

ПОСЛАСТИЧАР – 10 ученика

  • За трогодишње образовање право уписа имају ученици са завршеном основном школом

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ I разред

ТУРИСТИЧКО – ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР – 30 ученика

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР – 15 ученика

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР – 30 ученика

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР – 15 ученика

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧAР – 15 ученика

ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА – 15 ученика

  • За четворогодишње образовање право уписа имају ученици, који су положили завршни испит – малу матуру

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

КОНОБАР СПЕЦИЈАЛИСТА – 10 ученика

КУВАР СПЕЦИЈАЛИСТА – 10 ученика

ТУРИСТИЧКИ ОРГАНИЗАТОР – 10 ученика

  • За специјалистичко образовање право уписа имају ученици, који су завршили средњу школу и раде на пословима у угоститељству и туризму

Школарина за редовне ученике се уплаћује у 12 једнаких рата, а за ванредне ученике школарина се уплаћује у четири рате.

Прва приватна угоститељско – туристичка школа je део система образовања Републике Србије на основу Решења Министарства просвете број 022-05-59/2002. од 3.10.2002.

Предности Школе

рад у малим групама, преподневна наставаод 9 сати,

кабинетска настава у савремено опремљеним кабинетима,

менторски рад, увек доступне информације на сајту школе.

Практична настава је обезбеђена у објектима и агенцијама највише категорије.

Број ученика у одељењу је до 20, на вежбама до 8.

Школа обезбеђује:

  • физичко-техничко обезбеђење ученика и школског објекта
  • излете, посете, студијска путовања, такмичења
  • савремене методе учења уз приступ интернету
  • редован систематски и санитарни преглед ученика
  • униформе за кабинетске вежбе и праксу
  • осигурање ученика

 

Кнеза Михаила 33, Београд

т  (011) 4063 – 412

e-mail info@pput-skola.edu.rs