О НАМА

Учење у првој приватној угоститељско-туристичкој школи није само стицање вештина, то је искуство!

Осим наставе за редовне ученике, Школа организује наставу и полагање испита за ванредне ученике.

Школа организује и програме стручног оспособљавања и усавршавања из области угоститељства и туризма.

За више информација о овим програмима, контактирајте нас на:

vanredni@privatnaskola.rs

 

ШКОЛА ОБЕЗБЕЂУЈЕ

Наставу у савремено опремљеном школском простору

Физичко-техничко обезбеђење

Излете, посете, такмичења, студијска путовања

Систематске и санитарне прегледе ученика

Униформе за вежбе и праксу

Допунску и додатну наставу

Осигурање ученика