Услови уписа

Услови уписа

Трогодишње образовање

Право уписа имају ученици са завршеном основном школом и положеном малом матуром, не старији од 17 година.

Четворогодишње образовање

Право уписа имају ученици са завршеном основном школом и положеном малом матуром, не старији од 17 година.

Специјалистичко образовање

Право уписа имају кандидати који су завршили средњу школу угоститељско-туристичког смера и раде најмање две, односно три године у угоститељству и туризму.

Детаљније информације

о упису и школовању можете добити у школи, радним данима од 09-16 сати или преко телефона и мејла

Седиште школе  – Кнез Михаилова 33, 11000 Београд  |  011/2752-920 и 011/4063-412